Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 23.01.2020, serwis aktualizowany: 13.01.2020 o godzinie: 12:59

Menu przedmiotowe

Strona główna

Komenda Miejska Policji w Gliwicach


44-100 Gliwice
ul. Powstańców Warszawy 10-12
tel. (032) 3369200
fax (032) 3369244
tel.dyż. (032) 3369255

 

komendant@gliwice.ka.policja.gov.pl

http://www.gliwice.slaska.policja.gov.pl/ 

Przyjęcia interesantów przez komendanta:
każdy wtorek w godz. 14.00 – 18.00


 

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszym urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

INFORMUJEMY:

- Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybrane metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH, kontaktując się

z oficerem prasowym KMP w Gliwicach, e-mail:

rzecznik@gliwice.ka.policja.gov.pl lub bezpośrednio

z Komendantem Miejskim Policji w Gliwicach na adres e-mail:

komendant@gliwice.ka.policja.gov.pl

- Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

do góry