Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Prowadzone rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry, ewidencje oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 

ZESPÓŁ PREZYDIALNY

 

 

L.p.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1.

Dziennik podawczy

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach

pok. 111

od 7.30-15.30

Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Nie jest publikowany

2.

Dziennik korespondencyjny

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach

pok. 111

od 7.30-15.30

Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Nie jest publikowany

3.

Rejestr skarg i wniosków

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach

pok. 111

od 7.30-15.30

Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Nie jest publikowany

4.

Rejestr listów i anonimów

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach

pok. 111

od 7.30-15.30

Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Nie jest publikowany

5.

Rejestr delegacji służbowych

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach

pok. 111

od 7.30-15.30

Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Nie jest publikowany

6.

Rejestr przepisów prawnych Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach

pok. 111

od 7.30-15.30

Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Nie jest publikowany

7.

Rejestr aktów prawnych

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach

pok. 111

od 7.30-15.30

 

 

Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Nie jest publikowany

8.

Rejestr teczek dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach

pok. 111

od 7.30-15.30

Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Nie jest publikowany

9.

Rejestr upoważnień do przeprowadzania kontroli w KMP Gliwice

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach

pok. 111

od 7.30-15.30

Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Nie jest publikowany

10.

Rejestr wydanych decyzji odszkodowawczych w KMP Gliwice

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach

pok. 111

od 7.30-15.30

Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Nie jest publikowany

11.

Ewidencja prywatnego sprzętu komputerowego Zespołu Prezydialnego

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach

pok. 111

od 7.30-15.30

Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Nie jest publikowany

12.

Rejestr wypadków funkcjonariuszy i pracowników cywilnych

Specjalista ds. BHP

pok. 304

od 7.30-15.30

Komendant

Miejski Policji w Gliwicach

Nie jest publikowany

 

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

 

 

 

 

L.p.

 

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

 

Kiedy i gdzie jest dostępny

 

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1.

Rejestr udzielania informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego na podstawie danych z aplikacji KSIP- moduł Ruchu Drogowy- ewidencja kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział WRD KMP w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy 12

od pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

Komendant Miejski

Policji w Gliwicach

lub osoba przez niego

upoważniona

nie jest publikowany

2.

Elektroniczny Rejestr Sprawa o Wykroczenia

Wydział WRD KMP w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy 12

od pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

Komendant Miejski

Policji w Gliwicach

lub osoba przez niego

upoważniona

nie jest publikowany

3.

SEWIK- system ewidencji wypadków i kolizji

Wydział WRD KMP w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy 12

od pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

Komendant Miejski

Policji w Gliwicach

lub osoba przez niego

upoważniona

nie jest publikowany

4.

SESPOL- moduł Ruch Drogowy- system elektronicznej sprawozdawczości W Policji

Wydział WRD KMP w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy 12

od pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

Komendant Miejski

Policji w Gliwicach

lub osoba przez niego

upoważniona

nie jest publikowany

 

Wydział Prewencji

 

 

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

  1.  

Rejestr osób poszukiwanychw sprawach o wykroczenia,

Zespół do spraw Wykroczeń Wydziału prewencji KMP w Gliwicach

Komendant Miesjki Policji w Gliwicach

Nie jest publikowany

  1.  

Rejestr osób na które zostały wydane nakazy doprowadzenia do ZK celem odbycia kary

Zespół do spraw Wykroczeń Wydziału prewencji KMP w Gliwicach

Komendant Miesjki Policji w Gliwicach

Nie jest publikowany

  1.  

Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie i psychologiczne

Sekretariat Wydziału Prewencji KMP w Gliwicach

Komendant Miesjki Policji w Gliwicach

Nie jest publikowany

  1.  

Rejestr informacji operacyjnych Wydziału Prewencji KMP w Gliwicach

Sekretariat Wydziału Prewencji KMP w Gliwicach

Komendant Miesjki Policji w Gliwicach

Nie jest publikowany

 


 

 


 


 

Metryczka

Data publikacji 12.10.2011
Data modyfikacji 19.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Słomski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Słomski Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Marek Słomski
do góry