Kontrole - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w latach 2010 i 2011

 

Zespół Kontroli KMP w Gliwicach za rok 2010 przeprowadził następujące kontrole:

 

L. poj.

Temat kontroli

Jednostki objęte kontrolą

1.

Poprawność, terminowość i kompletność czynności
w trybie art. 307 kpk, które stanowiły podstawę wszczęcia postępowań przygotowawczych zakończonych umorzeniem z powodu braku cech przestępstwa.

Komisariaty Policji I i III
w Gliwicach.

2.

Realizacja wybranych zagadnień rejestracji
w systemie KSIP WWW.

Komisariaty Policji I, II i III
w Gliwicach.

3.

Prawidłowość nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Komisariaty Policji V i VI
w Gliwicach.

 

Kontrole zaplanowane na rok 2011:

 

L. poj.

Temat kontroli

Jednostki objęte kontrolą

1.

Realizacja wybranych zagadnień rejestracji w systemie KSIP WWW.

Komisariaty Policji I, II i III
w Gliwicach.

2.

Okres prowadzenia postępowań przygotowawczych w aspekcie liczby i specyfiki czynności, które były wykonane w ich trakcie.

Komisariaty Policji I i III
w Gliwicach, Komisariat Policji
w Knurowie.

3.

Prawidłowość czynności wykonywanych na miejscach zaistnienia wybranych kategorii przestępstw.

Komisariaty Policji I, II i V
w Gliwicach, Komisariat Policji
w Pyskowicach.

  


 

Metryczka

Data publikacji : 12.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Słomski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Słomski Zespół Komunikacji Społecznej
do góry