Kontrole planowane w 2013 r. - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole planowane w 2013 r.

 Na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185 poz. 1092) oraz § 8 i § 11 Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych w Zespole Kontroli KMP w Gliwicach opracowano niżej przedstawiony plan kontroli Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach na rok 2013:

 

 

 

l.p.

Temat kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego

Przewidywany termin

rozpoczęcia kontroli

  1.  

Poprawność, terminowość i kompletności czynności w trybie art. 307 kpk, które stanowiły podstawę wszczęcia postępowań przygotowawczego zakończonych umorzeniem z powodu braku znamion przestępstwa

Wydział dw. z PG KMP w Gliwicach

Komisariaty Policji II w Gliwicach

Komisariaty Policji III w Gliwicach
Komisariat Policji w Knurowie

1 luty 2013 r.

  1.  

Efektywność nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi
w kontekście rytmiki i terminowości ich prowadzenia

Komisariat Policji I w Gliwicach

Komisariat Policji V w Gliwicach

Komisariat Policji w Knurowie

29 kwiecień 2013 r.

  1.  

Prawidłowość wprowadzania danych do systemu SESPOL w zakresie wykorzystania służb prewencyjnych i osiąganych wyników

Wydział Sztab Policji KMP w Gliwicach

Komisariat Policji I w Gliwicach

Komisariat Policji w Pyskowicach

1 lipiec 2013 r.

  1.  

Prawidłowość rozliczania po służbie policjantów pionu prewencji
w kontekście obowiązujących przepisów i poleceń przełożonych

Komisariat Policji II w Gliwicach

Komisariaty Policji III w Gliwicach

Komisariat Policji IV w Gliwicach

18 październik 2013 r.

 

sporządził:

podinsp. Andrzej Pluszczewski 

Metryczka

Data publikacji : 17.01.2013
Data modyfikacji : 17.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Słomski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Słomski Oficer Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Marek Słomski
do góry