Kontrole planowane w 2015 r. - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole planowane w 2015 r.

  Gliwice, dnia 31.07.2015 r.

Z A T W I E R D Z A M

 

..........................................

 

l.dz. A–853/14/K

 

 

 

 

Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
na rok 2015

Na podstawie § 8 i § 10 Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, na wniosek eksperta Zespołu Kontroli KMP w Gliwicach, opracowano w tej komórce organizacyjnej niżej przedstawiony aneks do planu kontroli Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach na rok 2015:

 

 

l.p.

Temat kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego

Przewidywany termin

rozpoczęcia kontroli

  1.  

Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie prawidłowości rejestracji w KSIP sprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego stanowiących wykroczenie lub przestępstwo za I kwartał 2015 r.

1. Wydział Ruchu Drogowego KMP w Gliwicach

2. Wydział Prewencji KMP w Gliwicach

3. Wydział Kryminalny KMP w Gliwice

kwiecień 2015

  1.  

Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie prawidłowości rejestracji w KSIP sprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego stanowiących wykroczenie lub przestępstwo za II kwartał 2015 r.

1. Wydział Ruchu Drogowego KMP w Gliwicach

2. Wydział Prewencji KMP w Gliwicach

3. Wydział Kryminalny KMP w Gliwice

lipiec 2015

  1.  

Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie prawidłowości rejestracji w KSIP sprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego stanowiących wykroczenie lub przestępstwo za III kwartał 2015 r.

1. Wydział Ruchu Drogowego KMP w Gliwicach

2. Wydział Prewencji KMP w Gliwicach

3. Wydział Kryminalny KMP w Gliwice

październik 2015

  1.  

Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie prawidłowości rejestracji w KSIP sprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego stanowiących wykroczenie lub przestępstwo za IV kwartał 2015 r.

1. Wydział Ruchu Drogowego KMP w Gliwicach

2. Wydział Prewencji KMP w Gliwicach

3. Wydział Kryminalny KMP w Gliwice

styczeń 2016

 

sporządził:

podinsp. Andrzej Pluszczewski

Metryczka

Data publikacji : 31.07.2015
Data modyfikacji : 08.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Osoba udostępniająca informację:
Marek Słomski Oficer Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Marek Słomski
do góry