Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Środki trwałe

Wartość majątku KMP Gliwice na dzień 31.12.2014r. (bez nieruchomości) wynosi: 3.336.307,95, w tym środki transportu 827.586,08.

 

Poniżej wykaz majątku KWP Katowice:

ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWYŻEJ 3500 ZŁ

WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

STANOWIĄCYCH MAJĄTEK KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH

 

 
 
Budynki i lokale .......................................................... 279.361.209,61

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .................................... 33.888.335,27

Kotły i maszyny energetyczne ........................................... 2.750.791,07

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ............ 55.486.870,22
 
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ......................... 282.550,07
 
Urządzenia techniczne ................................................... 50.022.508,81
 
Środki transportu ....................................................... 142.604.510,90
 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ................... 16.222.849,76
 
Razem ................................................................ 580.619.625,71
 
  

Metryczka

Data publikacji 07.12.2010
Data modyfikacji 06.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Słomski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Słomski Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Marek Słomski
do góry