Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Komenda Miejska Policji w Gliwicach jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Miejski Policji w Gliwicach realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta na prawach powiatu Gliwice oraz powiatu gliwickiego.
Działalność Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach podlega nadzorowi  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa śląskiego oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach


 

Pliki do pobrania

  • (pdf 540.81 KB)
    Ustawa o Policji - tekst jednolity

Metryczka

Data publikacji 16.09.2008
Data modyfikacji 25.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Słomski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Słomski Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry