Przyjmowanie i załatwianie spraw - ePUAP

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Jak złozyć wniosek i załatwić sprawę poprzez EPUAP w KMP Gliwice...

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

 

Składanie wniosków drogą elektroniczną

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Komenda Miejska Policji w Gliwicach Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie 
www.epuap.gov.pl. Portal ten jest nadzorowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.


Aby używać systemu ePUAP do korespondencji elektronicznej z Komendą Miejską Policji w Gliwicach należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl
Instrukcja dotycząca zakładania konta

2. W serwisie ePUAP wejdź na profil Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach aby rozpocząć załatwianie sprawy.

3. Wybierz rodzaj załatwianej sprawy a następnie kliknij przycisk "Załatw sprawę" i postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie. W trakcie tego procesu należy wypełnić wymagany formularz i ewentualnie dodać załączniki.

4. Ostatnim krokiem jest podpisanie korespondencji za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli użytkownik posiada aktywowany profil zaufany to może podpisać dokument za pomocą tego profilu.


Można też wyszukać instytucję na podstawie udostępnionych usług. Instrukcja "Jak załatwić sprawę?"

 

Logowanie, tu kliknij: Elektroniczna książka podawcza KMP w Gliwicach

 Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KMP w Gliwicach mogą zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować  bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowymi lub do redakcji BIP KMP w Gliwicach na adres rzecznik@gliwice.ka.policja.gov.pl

 

Metryczka

Data publikacji : 20.11.2008
Data modyfikacji : 19.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Słomski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Słomski Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Marek Słomski
do góry